Drept Imobiliar

Drept Imobiliar

 

Chambers and Partners, European Edition

„Avocaţii sunt business-oriented, oferind soluţii proactive, şi nu se concentrează doar pe semnalarea problemelor sensibile.” – Chambers Europe, Ediţia 2016

 

Echipa de Drept Imobiliar Leroy şi Asociaţii este implicată în proiecte importante de achiziţii imobiliare, de dezvoltare şi construcţii, precum şi de finanţare imobiliară pe piaţa din România. Avocaţii noştri asistă investitori, dezvoltatori, antreprenori şi instituţii financiare, îmbinând competenţe de prim plan acumulate de echipa noastră de specialişti multidisciplinari în fuziuni, achiziţii şi finanţări imobiliare, cu o cunoaştere aprofundată a cadrului juridic aplicabil.

Achiziţii imobiliare

 • Membrii echipei de Drept Imobiliar asistă în mod regulat investitorii în cadrul unor proiectelor de achiziţie de active imobiliare în România, având ca obiect diverse tipuri de imobile, de la terenuri agricole şi forestiere la terenuri şi clădiri situate în intravilan.
 • Avocaţii noştri realizează audituri juridice cu privire la bunurile imobiliare vizate şi participă la elaborarea şi redactarea documentelor de achiziţie.

Dezvoltare Imobiliară şi Construcţii

 • Echipa de Drept Imobiliar oferă asistenţă juridică cu privire la fezabilitatea proiectelor de dezvoltare, realizează audituri complexe şi asigură consultanţă juridică specifică în legătură cu aspecte de reglementare, de planificare urbană şi de proceduri de protecţie a mediului.
 • Asistăm clienţii în legătură cu diverse autorizaţii, permise şi aprobări necesare pentru construcţia şi dezvoltarea de proiecte imobiliare.

Închirieri şi Coproprietate

 • Avocaţii noştri asistă în mod regulat clienţii în legătură cu redactarea şi negocierea de contracte de închiriere pentru spaţii comerciale, de birouri şi industriale, precum şi de regulamente de coproprietate pentru proiecte complexe.

Finanţări Imobiliare

 • Echipa noastră deţine o vastă experienţă în asistarea clienţilor în legătură cu operaţiuni complexe de finanţări imobiliare.
 • Avocaţii noştri oferă consultanţă cu privire la structurarea tranzacţiilor, precum şi cu privire la redactarea şi negocierea documentaţiei de credit şi de constituire a garanţiilor.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat filiala română a unui important fabricant internaţional de pneuri cu privire la achiziţia unui teren de aproximativ 200.000 m² în vederea extinderii capacităţii sale de producţie în România.
 • Am asistat un investitor francez cu privire la achiziţia a 1.300 hectare de teren agricol pe teritoriul României, folosit pentru producţia de cereale, precum şi pentru facilităţile aferente de procesare şi depozitare.
 • Am asistat un fond de investiţii specializat în domeniul forestier în legătură cu achiziţia unor păduri cu o suprafaţă totală de peste 5.000 de hectare şi realizarea de audituri juridice complexe incluzând analiza aspectelor privind procesul de restituire, planuri de management silvic, contracte cu ocoalele silvice şi aspecte de protecţia mediului, precum şi în legătură cu aspecte juridice post-achiziţie.
 • Am asistat un operator de hipermarketuri, lider pe piaţă, cu privire la documentaţia contractuală necesară pentru închirierea unui nou hipermarket şi pentru construcţia unui nou parc de retail lângă Bucureşti.
 • Am asistat un important furnizor mondial de piese auto în legătură cu redactarea şi negocierea contractelor de închiriere pentru deschiderea a trei noi unităţi industriale în România.
 • Am asistat un lider european al industriei de retail cu privire la dezvoltarea reţelei sale de hipermarketuri.
 • Am asistat Liceul Francez din Bucureşti cu privire la toate aspectele legate de construirea noului sediu, precum şi cu privire la creditul de 15,8 milioane euro necesar pentru finanţarea construcţiei.
 • Am asistat aranjorii mandatați în legătură cu un club deal pentru dezvoltarea, construirea și extinderea unui proiect integrat care include un centru comercial, o galerie comercială, un renumit magazin de mobilă și o clădire de birouri clasa A.
 • Am asistat liderul mondial în producţia lentilelor de corecţie în redactarea şi negocierea unui contract de închiriere în vederea stabilirii sediului (birouri şi depozit) într-o clădire de top din Bucureşti.