News list RO


Noutăți


Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

1. Apecte generale Camera de Comerț și Industrie a României („C.C.I.R.”) a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 77 din data de 29 ianuarie 2024 Regulamentul nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri („Regulamentul”), care a intrat în vigoare la aceeași dată de 29 ianuarie

Dreptul Proprietății Intelectuale | Acordul privind Curtea unică în materie de brevete

România este în proces de ratificare a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete Acordul privind Curtea unică în materie de brevete [1] (“Acordul UPC”), alături de cele două regulamente de drept substanțial ale UE în materie de brevet european cu efect unitar (Regulamentele (UE) nr. 1257/2012 și (UE) nr. 1260/2012), alcătuiesc pachetul privind

Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

La data de 25 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online (în continuare denumit „Ordinul nr. 225/2023”). Ordinul nr. 225/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu numărul

Leroy şi Asociaţii promovează patru avocați

Leroy si Asociații, o societate de avocați cu peste 25 de ani de activitate în România, anunță promovarea a patru avocați: Adriana Spătaru – Counsel (Real Estate / IP), Cristian Bumbac – Senior Associate (Banking & Finance), Mihnea-Ioan Rațiu – Senior Associate (Energy and Natural Resources / Projects and Infrastructure) și Mara Dosinescu – Senior

Câteva modificări ale Codului penal român de pe parcursul anului 2023

Pe parcursul anului 2023, Codul penal român a fost marcat de mai multe modificări, atât în privința părții generale, cât și a părții speciale a acestuia. Prezentăm, în cele ce urmează, câteva dintre cele mai importante modificări pe care Codul penal le-a suferit pe parcursul anului precedent: a. Partea generală a Codului penal Unitatea infracțiunii

O privire sintetică asupra activității Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din anul 2023. Principalele abateri ale operatorilor de date cu caracter personal. Recomandări pentru anul 2024 în scopul respectării dispozițiilor legale din materia protecției datelor cu caracter personal

Principalele abateri de la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (în continuare denumit „GDPR” sau „Regulamentul”),

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Status: Legea nr. 9/2023 a intrat în vigoare la data de 5 iulie 2023. Obiect: Legea nr. 9/2023 urmărește eficientizarea și digitalizarea administrației publice centrale și locale, facilitând o mai bună realizare a serviciilor publice. Principalele prevederi ale Legii nr. 9/2023 sunt următoarele: obligația instituțiilor, autorităților publice centrale și locale și a persoanelor juridice private