Energie și Resurse Naturale

Energie și Resurse Naturale

 

Chambers and Partners, European Edition

“Echipa cunoaşte foarte bine mediul de business şi, în plus, deţine o expertiză excelentă cu privire la toate aspectele juridice relevante.“ – Chambers Europe, Ediția 2015

 

Energia şi Resursele Naturale constituie una dintre practicile cheie ale societății noastre. Oferim o gamă completă de servicii juridice pentru companii importante din sectorul energiei şi al resurselor naturale, precum şi pentru instituţii financiare cu privire la aspecte comerciale şi de reglementare sectorială.

Societatea Leroy şi Asociații a fost implicată în unele dintre cele mai importante privatizări din sectorul energiei din România şi ne mândrim cu faptul că am oferit consultanţă juridică strategică principalilor actori de pe piaţă. Echipa noastră deţine o experienţă neegalată în acest sector şi este capabilă să ofere în timp util soluţii juridice adaptate din punct de vedere comercial.

Resurse Naturale

 • Echipa noastră a fost implicată în operaţiuni comerciale complexe din cadrul sectorului, cum ar fi negocierea şi consilierea participanţilor la contracte de servicii pentru îmbunătățirea producţiei, joint operating agreements, contracte de servicii la sondă, furnizare şi distribuţie de petrol, gaze şi produse obţinute prin rafinarea petrolului.

Gaze, Energie Electrică şi Termică

 • Am acordat asistenţă juridică cu privire la operaţiunile de achiziţionare a unor importanţi actori de pe piaţa din România, din domenii precum gazele naturale, producţia şi distribuţia de energie electrică.
 • Am oferit asistenţă cu privire la o varietate largă de aspecte de reglementare în sectorul petrolului, al gazelor naturale și al energiei electrice şi termice, precum acordarea de licenţe, reglementarea preţurilor, separarea operatorilor integraţi („unbundling”), chestiuni legate de mediu, concurenţă, regimul juridic al infrastructurii şi achiziţiilor publice.

Energie regenerabilă

 • Echipa noastră deţine experienţă în toate aspectele legate de dezvoltarea, autorizarea, finanţarea şi achiziţia de proiecte de energie regenerabilă şi a reprezentat dezvoltatori şi finanţatori de proiecte, producători de echipamente şi societăţi de construcţii, precum şi cumpărători şi vânzători de proiecte de energie regenerabilă.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat un important grup german din sectorul gazelor naturale în legătură cu achiziţia unei societăţi din domeniul distribuţiei gazelor naturale din România, ale cărei operaţiuni se derulau în toată partea de nord a ţării.
 • Am asistat un renumit grup spaniol din sectorul energiei electrice în legătură cu privatizarea unei companii de electricitate importante din România, care furniza energia electrică în câteva judeţe din sudul ţării, printre care şi Bucureşti. Aceasta a fost una dintre cele mai mari operaţiuni de privatizare ce au avut loc vreodată în sectorul energetic din România.
 • Am asistat două companii renumite care operează în domeniul furnizării şi distribuţiei de gaze naturale într-o serie de cazuri în instanţă, având un grad ridicat de complexitate şi o natură pur tehnică, privind recuperarea unor pagube semnificative rezultate ca urmare a nerespectării de către autoritatea de reglementare a obligaţiilor sale legale privind stabilirea preţurilor şi tarifelor reglementate.
 • Am asistat o societate internaţională specializată în optimizarea resurselor, restructurarea operaţiunilor şi în tehnici de creştere a producţiei cu privire la negocierea atribuirii mai multor câmpuri petroliere către alte companii petroliere (inclusiv cu privire la aspecte sensibile de reglementare privind relaţia cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale).
 • Am asistat un important jucător în sectorul de petrol şi gaze upstream cu privire la procedurile de achiziţii publice organizate de cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de sud-est pentru atribuirea unui acord de îmbunătățire a producţiei (PEC).
 • Am asistat un important actor din sectorul extracției petrolului şi gazelor naturale privind procedurile de achiziții publice organizate de cel mai mare producător de petrol şi gaze naturale din Europa de Sud-Est în scopul atribuirii unui contract de servicii de îmbunătățire a producţiei.
 • Am asistat una dintre companiile americane de top din sectorul de petrol şi gaze în legătură cu crearea unui joint-venture cu unul dintre cei doi jucători importanţi de pe piața de petrol şi gaze naturale din România.
 • Am asistat o societate internaţională din sectorul energiei în derularea procesului obligatoriu de unbundling privind activităţile de furnizare şi distribuţie (în conformitate cu reglementările româneşti şi europene care guvernează deschiderea pieţelor naţionale de gaze), aceasta fiind prima operaţiune de tip unbundling finalizată cu succes în România.
 • Am asistat un grup reputat implicat în producţia şi furnizarea electricităţii la scară largă privind probleme de reglementare româneşti şi europene, în legătură cu vânzarea electricităţii şi a certificatelor verzi pe pieţele centralizate.
 • Am asistat o companie internaţională din domeniul utilităţilor cu privire la potenţiala achiziţie a unui furnizor local de soluţii energetice, implicat într-o serie de proiecte în domeniul cogenerării energiei electrice şi termice.
 • Am asistat o societate de top din domeniul energiei, activă pe piaţa de echilibrare a energiei electrice cu privire la o presupusă neconcordanţă cu obligaţiile aplicabile reglementate şi am furnizat asistenţă juridică şi de reglementare inovatoare privind posibila extindere a activităţii acestei societăţi.
 • Am asistat un reputat furnizor de gaze naturale cu privire la contractele de achiziţie, având în vedere cadrul legislativ aplicabil.
 • Am asistat un important furnizor de electricitate şi gaze naturale în contextul redactării contractelor de furnizare a gazului natural, aplicabile clienţilor mari şi mici.
 • Am asistat un grup important din domeniul energiei la pregătirea documentului de poziţie cu privire la proiectul Guvernului român de înfiinţare a doi „campioni naţionali” în sectorul de producţie a energiei electrice din România.
 • Am asistat un dezvoltator imobiliar internaţional în eforturile sale de a deveni furnizorul şi operatorul reţelei de distribuţie a energiei pentru utilizatorii localizaţi într-un important centru comercial din Bucureşti, cu privire la probleme legale complexe legate de cadrul legislativ aplicabil în domeniul distribuţiei şi furnizării de energie electrică.