Client brief list RO


Brief Client


Modificări ale normelor procesuale privind cheltuielile de judecată

La data de 9 aprilie 2024, Camera Deputaților a adoptat, din calitatea sa de Cameră decizională, propunerea legislativă pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi a art. 451 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă („Propunerea Adoptată”), ulterior adoptării acesteia de către Senat la

Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2024 pentru implementarea Regulamentului privind serviciile digitale

Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (U.E.) nr. 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/C.E. (Regulamentul privind serviciile digitale – „RSD”), precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic („Legea

Aprobarea prealabilă de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat de 3 miliarde de euro a României pentru instalații eoliene onshore și solare fotovoltaice prin intermediul contractelor pentru diferență

1. Decizia Comisiei Europene: Potrivit unui comunicat de presă publicat în data de 06 martie 2024, Comisia Europeană a aprobat în prealabil o schemă de ajutor din România care vizează sprijinirea instalațiilor care produc energie electrică din centrale eoliene și solare fotovoltaice onshore. Comunicatul oficial de presă conține următoarele informații esențiale: • Schema de sprijin

Ordonanță de urgență privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite

Status: În cadrul ședinței Guvernului României din data de 28 februarie 2024, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite („O.U.G.”). O.U.G. urmează a intra în vigoare numai după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Obiect: O.U.G. conferă cadrul comun și anumite cerințe comune: – atât pentru

Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

1. Apecte generale Camera de Comerț și Industrie a României („C.C.I.R.”) a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 77 din data de 29 ianuarie 2024 Regulamentul nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri („Regulamentul”), care a intrat în vigoare la aceeași dată de 29 ianuarie

Dreptul Proprietății Intelectuale | Acordul privind Curtea unică în materie de brevete

România este în proces de ratificare a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete Acordul privind Curtea unică în materie de brevete [1] (“Acordul UPC”), alături de cele două regulamente de drept substanțial ale UE în materie de brevet european cu efect unitar (Regulamentele (UE) nr. 1257/2012 și (UE) nr. 1260/2012), alcătuiesc pachetul privind

Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

La data de 25 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online (în continuare denumit „Ordinul nr. 225/2023”). Ordinul nr. 225/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu numărul