Notă de informare

Prin prezenta vă informăm că operatorul datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în procesul de recrutare este societatea de avocatură Leroy şi Asociaţii SCA, cu sediul în Sector 1 București, strada Maior Gheorghe Șonțu nr. 10-12, etajul 3, apartamentul 9, 011448, România, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO 14520429 („Leroy şi Asociaţii“).

Pe lângă aceasta, vă informăm că:

  1. 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Leroy și Asociații în scopul desfășurării şi finalizării procesului de recrutare actual şi/sau, dacă e cazul, a proceselor de recrutare viitore, pentru o perioadă de până la 2 (doi) ani, pe baza consimțământului dumneavoastră (conform art. 6 para. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protecţia Datelor).
  2. 2. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul/rile definit/e mai sus, este voluntară, însă indispensabilă pentru desfășurarea procesului/elor de recrutare. Furnizarea unor date cu caracter personal suplimentare este voluntară și se supune consimţământului dumneavoastră.
  3. 3. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate până în momentul finalizării procesului de recrutare, după care acestea vor fi şterse, cu excepția cazului în care vă exprimaţi şi consimţământul separat pentru prelucrarea (i.e. păstrarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal, în scopul desfășurării proceselor de recrutare viitoare, pentru o perioadă de până la 2 (doi) ani.
  4. 4. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la rectificarea, ştergerea sau restricționarea prelucrării lor, dreptul de a vă opune prelucrării lor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și dreptul la portabilitatea acestor date.
  5. 5. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, cu privire la oricare dintre scopurile procesării menţionate mai sus. Retragerea consimţământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior retragerii acestuia. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui mesaj folosind formularul de contact de pe website-ul nostru, accesibil la https://www.leroylaw.ro/ro/contact-ro, sau la adresa de e-mail office@leroylaw.ro.
  6. 6. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.
  7. 7. Decizii referitoare la desfășurarea și finalizarea procesului de recrutare pot fi luate în mod automat (prin crearea de profiluri), în scopul desfășurării unei calificări prealabile a candidaților pentru o anumită poziție.

De asemenea, puteți obține informații suplimentare privind politica noastră de prelucrare a datelor personale, accesând website-ul www.leroylaw.ro/ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-personale.