Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

La data de 25 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online (în continuare denumit „Ordinul nr. 225/2023”).

Ordinul nr. 225/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României cu numărul 1110 încă din data de 11 decembrie 2023, în Partea I, însă prevederile acestuia au intrat în vigoare în termen de 45 de zile de la acea dată, astfel cum a stabilit Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor („A.N.P.C.”), adică autoritatea emitentă a acestui act normativ.

Scopul Ordinului nr. 225/2023 este asigurarea unei mai eficiente informări a consumatorilor care se adresează în această calitate operatorilor economici care își desfăşoară activitatea de comercializare de produse sau de prestare de servicii în mediul online („Operatorii Vizați”), în ceea ce privește condițiile de legalitate în care aceștia din urmă funcționează.

Conform referatului care a fundamentat proiectul Ordinului nr. 225/2023, realizat de către Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană din cadrul A.N.P.C., ordinul urmărește inclusiv impunerea în ceea ce privește Operatorii Vizați a unui regim al obligațiilor de informare a consumatorului asemănător celui la care erau deja supuși operatorii economici care își desfășoară activitatea în magazine sau în spații fizice. Acești operatori erau deja obligați să își afișeze documentele de funcționare, astfel încât să permită o informare corectă, completă și precisă a consumatorilor asupra faptului că funcționează în legalitate.

Astfel, în esență, Operatorii Vizați trebuie să afișeze pe paginile web ale acestora, în scopul informării consumatorilor, anumite elemente („Elementele”):

  • denumirea persoanei juridice;
  • codul unic de înregistrare;
  • numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate;
  • adresa sediului şi/sau a punctului de lucru unde îşi desfăşoară efectiv activitatea;
  • seria şi numărul tuturor autorizaţiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licenţelor necesare desfăşurării activităţii, precum şi emitentul/emitenții acestora.

Aceleași obligații de afișare a acelorași Elemente le revin și Operatorilor Vizați care administrează sau care sunt prezenţi pe paginile web de vânzări, de preluare de comenzi online şi/sau de publicitate la produse şi/sau servicii, de servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau de bilete de avion, inclusiv e-commerce (i.e., comerț electronic).

Mai mult, Ordinul nr. 225/2023 detaliază modalitatea în care afișarea Elementelor trebuie să se realizeze:

  • Elementele trebuie plasate în câmpul vizual al consumatorului, la primul contact cu prezentarea Operatorului Vizat, înaintea punctului în care consumatorul ar putea lansa o comandă, astfel încât informaţiile specifice Elementelor să fie uşor de identificat;
  • de asemenea, Elementele nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise ori fotografice sau să devină disponibile consumatorului numai în urma căutării.

Este de reținut și faptul că Operatorii Vizați care vor refuza afişarea Elementelor vor fi delistaţi de pe pagina web de vânzări, la solicitarea A.N.P.C.

Ordinul nr. 225/2023 a fost emis în aplicarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor („O.G. nr. 21/1992”), astfel încât acesta va trebui citit și interpretat prin raportare la dispozițiile acestei ordonanțe.

Prin urmare, Ordinul nr. 225/2023 poate fi mai complex decât acesta pare a fi la o primă lectură, astfel încât recomandăm tuturor Operatorilor Vizați să apeleze la servicii specializate de consultanță în scopul corectei implementări a prevederilor acestui ordin.