Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Status: Legea nr. 9/2023 a intrat în vigoare la data de 5 iulie 2023.

Obiect: Legea nr. 9/2023 urmărește eficientizarea și digitalizarea administrației publice centrale și locale, facilitând o mai bună realizare a serviciilor publice.

Principalele prevederi ale Legii nr. 9/2023 sunt următoarele:

  • obligația instituțiilor, autorităților publice centrale și locale și a persoanelor juridice private de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică („Administrația”) de a publica informații și modele de formulare sau de cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate.Acestea ar trebui să se regăsească în format electronic descărcabil și editabil,fiind disponibile atât pe pagina de Internet proprie, cât și prin Punctul decontact unic electronic;
  • Administrația trebuie să instituie adrese de e-mail special destinate transmiterii de către public a copiilor digitale ale cărților de identitate;
  • obligația de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice încetează. În schimb, vor fi acceptate copiile certificate pentru conformitate cu originalul de către funcționarul competent;
  • Administrație i se interzice să mai solicite copii de pe avize sau de pe alte documente care au fost emise de către alte elemente din cadrul Administrației persoanelor fizice sau juridice. Astfel de copii urmează a circula direct prin circuite interinstituționale digitale, cu acordul expres al solicitantului serviciului public;
  • Administrației nu îi mai este permis să solicite articole de birotică sau depapetărie de la public (e.g., dosare cu șină) sau să tarifeze suplimentar pentru acoperirea costurilor unor astfel de articole;
  • Administrația trebuie să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică de tip calificat sau avansat;
  • atunci când Administrația solicită copii în format fizic pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau formulare, aceasta trebuie să asigure, în mod gratuit, fotocopierea lor;

Administrația trebuie să ofere metode alternative de plată, cum ar fi plățile cu cardul sau prin alte sisteme de plată, pentru serviciile publice tarifabile

În plus, utilizarea preferențială a comunicării prin e-mail ar trebui implementată cu acordul persoanei care solicită serviciul public.