Dreptul Proprietăţii Intelectuale & Protecția Datelor Personale

Dreptul Proprietăţii Intelectuale & Protecția Datelor Personale

Dreptul proprietății intelectuale

Societatea Leroy şi Asociaţii deţine o experienţă solidă în materie de litigii şi de consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale.

Într-o lume a tehnologiei,din ce în ce mai conectată, proprietatea intelectuală devine un element esenţial în afaceri. Avocaţii societății noastre asistă şi reprezintă clienţii în toate procedurile necesare pentru înregistrarea şi protecţia drepturilor acestora de proprietate intelectuală.

Mai mult decât atât, echipa noastră de dreptul proprietăţii intelectuale înţelege şi conștientizează provocările de business legate de proprietatea intelectuală, oferind consultanţă cu privire la dezvoltarea unei strategii optime de management a portofoliului aferent.

Avocaţii noştri deţin o experienţă considerabilă privind aspectele naţionale şi europene ale dreptului de proprietate intelectuală, înţelegând în detaliu legăturile dintre proprietatea intelectuală, dreptul internațional privat și cele mai recente evoluții tehnologice.

Proceduri de pre-înregistrare, înregistrare şi post-înregistrare

 • Echipa Leroy şi Asociaţii oferă clienţilor asistenţă şi reprezentare de-a lungul etapelor de înregistrare de mărci, indicaţii geografice, design şi modele, brevete, nume de domeniu şi drepturi de autor. De asemenea, acordă servicii juridice cu privire la verificarea disponibilităţii numelor/mărcilor, asistenţă la înscriere, audituri juridice şi/sau consultanţă cu privire la portofoliul de mărci.

Litigii de Proprietate Intelectuală

 • Avocaţii societății noastre deţin o experienţă vastă cu privire la conflicte legate de valabilitatea sau nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală, proceduri de opoziţie şi de recurs împotriva deciziilor din partea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, proceduri de ordonanţă prezidenţială, acţiuni pentru stabilirea titlului, anulare pentru nefolosire, confiscare de produse contrafăcute sau concurență neloială.

Contracte comerciale

 • Avocaţii societății noastre oferă asistenţă la redactarea şi negocierea diverselor contracte având ca obiect drepturile de proprietate intelectuală sau clauzele contractuale complexe în cadrul altor contracte.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat un grup agroalimentar la negocierea şi redactarea contractelor de licenţă şi cesiune de marcă în cadrul achiziţiei de către acest grup a unei societăţi lider în România în sectorul produselor lactate.
 • Am asistat un important fabricant de automobile român cu ocazia implementării unor măsuri de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.
 • Am asistat un fabricant de vehicule industriale în cadrul înregistrării mărcii sale în România.
 • Am asistat o importantă societate pe piaţa mondială de bricolaj cu privire la înregistrarea mărcilor sale în România şi cu privire la procedura de negociere pentru achiziţia drepturilor asupra unor mărci naţionale.
 • Am asistat o societate română în redactarea şi negocierea unui contract de cesiune de brevet având ca obiect o metodă de exploatare de aur fără folosirea cianurii.
 • Am asistat un celebru designer francez cu privire la redactarea şi negocierea unui contract de cesiune a drepturilor de autor în legătură cu o colecţie haute couture.
 • Am reprezentat o editură franceză în faţa Curţii de Apel Bucureşti într-un litigiu iniţiat de către un autor român.
 • Am asistat un important cabinet de proprietate intelectuală care oferea consultanţă Comisiei Europene pentru obţinerea, în conformitate cu legea română, de autorizaţii pentru drepturi de imagine ale persoanelor fotografiate şi ale căror fotografii sunt folosite de către Comisie pentru a ilustra activităţile sale.
 • Am asistat un reputat grup francez în cadrul unui litigiu apărut cu ocazia înregistrării uneia dintre mărcile sale în România.

Protecţia datelor personale

Protecţia datelor cu caracter personal este o practică în plină expansiune în cadrul societății noastre, fiind un domeniu din ce în ce mai solicitat de clienţii noştri, într-un context în care aceștia se confruntă pe de o parte cu obligații legale sau contractuale din cele mai diverse și pe de altă parte cu necesitatea asigurării confidențialității datelor cu caracter personal.

Echipa noastră a dobândit o experienţă semnificativă în acest domeniu, oferind clienţilor consultanţă cu privire la toate aspectele legate de protecţia datelor personale, de la conformitatea operaţiunilor asupra datelor până la gestionarea raporturilor cu autoritatea naţională de reglementare. Avocaţii societății noastre oferă consultanţă clienţilor cu privire la obligațiile specifice operatorilor de date cu caracter personal, la măsurile pe care aceștia trebuie să le ia pentru siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale şi asistă clienţii în cadrul procedurii de notificare a operațiunilor de prelucrare şi/sau autorizare a transferurilor în străinătate.

Protecţia datelor personale şi dreptul la viaţa privată constituie, în prezent, una dintre temele cheie propuse pentru o reformă majoră la nivelul Uniunii Europene. Avocaţii societății noastre sunt familiarizaţi cu aceste aspecte având o experienţă vastă în tehnologie si în legislaţia europeană şi sunt pregătiţi pentru a interveni rapid şi a oferi asistenţă în legătură cu acestea, în special în ceea ce privește noul Regulament General European pentru protecția datelor, aspecte legate de noile probleme ridicate de cloud computing, e-commerce si mobile-commerce, precum și social media. Aceştia monitorizând activitatea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Proiecte reprezentative:
 • Am asistat o importantă marcă de lux cu privire la conformitatea cu regulile naţionale de protecţie a datelor personale, evaluarea politicii sale referitoare la clienţi şi actualizarea procedurilor de securitate şi de confidenţialitate a datelor.
 • Am asistat o serie de companii cu privire la transferul de date personale în străinătate.
 • Am asistat o serie de companii cu privire la procesarea datelor personale prin utilizarea sistemelor de supraveghere CCTV.
 • Am asistat o instituţie bancară europeană în aspecte legate de protecţia datelor cu privire la implementarea unui plan internaţional de economii pentru salariaţii din cadrul filialelor sale din România.
 • Am asistat sucursala română a unei instituţii financiare europene în aspecte legate de protecţia datelor personale în cadrul deschiderii unei platforme comerciale online cu produse financiare sofisticate pentru persoanele fizice.
 • Am participat la întocmirea unui raport național în cadrul unei misiuni a Comisiei Europene cu privire la protecția datelor personale și protecția copiilor pe internet.
 • Am asistat sucursala unei importante instituţii bancare europene cu privire la aspecte referitoare la protecţia datelor personale în contextul implementării regulilor FATCA.