Dreptul Muncii

Dreptul Muncii

Echipa noastră de dreptul muncii oferă consultanţă cu privire la toate aspectele legate de angajare, relaţii colective de muncă, securitate socială, imigrare şi planuri de fidelizare a salariaților. Avocaţii societății noastre cunosc în detaliu standardele pieţei de muncă locale şi reglementările europene din acest domeniu şi beneficiază de o experienţă bogată în ceea ce priveşte modul de tratare a problemelor de dreptul muncii care pot apărea în cadrul unor operaţiuni complexe, cum ar fi fuziuni şi achiziţii, restructurări, transferuri de întreprindere sau de activitate, externalizare sau cesiune.

Relaţii individuale de muncă

 • Echipa noastră deţine o experienţă vastă cu privire la toate aspectele legate de relaţiile individuale de muncă şi intervine în toate problemele juridice care pot apărea începând cu încheierea contractului de muncă.
 • Avocaţii societăţii noastre oferă asistenţă pentru clienţi în legătură cu o largă categorie de probleme apărute în contractele individuale de muncă, cum ar fi includerea de/renunţarea la clauze de neconcurență, redactarea prevederilor contractuale cu privire la protecţia datelor personale sau la proprietatea intelectuală şi cu privire la formalităţile specifice în caz de detaşare sau expatriere, la obligaţiile specifice în materie de formare profesională sau la implementarea modificărilor aduse la programul normal de muncă pentru adaptarea la nevoile activităţilor specifice.

Relaţii colective de muncă

 • Echipa noastră deţine o experienţă vastă cu privire la toate aspectele legate de relaţiile colective de muncă. Asigurăm redactarea regulilor şi regulamentelor interne, precum şi a contractelor colective de muncă.
 • Avocaţii noștri asistă clienţii cu privire la planuri de concediere colectivă sau de plecare voluntară şi oferă consultanţă pe întreaga durată a organizării şi realizării transferurilor de salariaţi în cadrul operaţiunilor de fuziune, divizare, transfer de active sau transfer de portofolii.
 • Avocaţii societății noastre au asistat clienţi pe durata negocierilor cu sindicatele sau cu reprezentanţii salariaţilor, atât la încheierea contractelor colective de muncă cât și cu privire la planurile de concediere colectivă sau transferurile de activitate.

Restructurări şi guvernare corporativă

 • Avocaţii societății noastre lucrează în strânsă legătură cu clienţii pentru a configura structuri adaptate la nivelul conducerii entităților acestora din România şi pentru a pregăti contracte de management adaptate.

Audit de conformitate

 • Avocaţii societății noastre deţin experienţă cu privire la efectuarea de audituri juridice pentru operaţiuni de fuziuni şi achiziţii, realizează în mod regulat programe autonome de audit în materie de dreptul muncii, prin intermediul cărora este analizată conformitatea documentelor de muncă utilizate de clienţii noştri cu legislaţia în vigoare și propun soluţii practice pentru modificarea acestor documente în funcţie de nevoile specifice ale clienţilor.

Planuri de fidelizare a salariaților

 • Echipa societății noastre a intervenit în proiectarea şi derularea de planuri de beneficii şi de stimulare a salariaţilor.
 • Avocaţii societății noastre au oferit asistenţă atât unor grupuri internaţionale cu acțiuni tranzacţionate pe piețe străine de capital care au ales să motiveze personalul din cadrul filialelor din România cât şi unor societăţi române care au dorit să pună în aplicare planuri de stimulare proprii pentru salariaţi.

Expatriere şi Imigrare / Mobilitatea angajaţilor

 • Avocaţii societății noastre au dezvoltat competenţe speciale în materie de imigrare şi mobilitate a angajaţilor. Ne ocupăm de cazuri de expatriere şi imigrare atât la nivel european cât şi la nivel non-european.

Securitate socială

 • Echipa noastră deţine o experienţă vastă cu privire la toate aspectele legate de securitate socială şi asistă în mod regulat clienţii în domeniul asigurărilor de securitate socială și contribuţii aferente.

Contencios

 • Avocaţii noştri asistă în mod regulat clienţii societății în diferendele apărute între angajatori şi (foştii) salariaţi sau între angajatori şi autorităţile competente.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat un prestigios retailer francez cu privire la toate aspectele de dreptul muncii intervenite în contextul achiziţiei unui concurent care deţinea 20 de hipermarketuri situate în România, precum şi cu privire la transferul ulterior de activitate, ceea ce a implicat o gamă largă de aspecte legate de dreptul muncii.
 • Am asistat filiala unui grup internaţional care oferă servicii în domeniul aviaţiei pe piaţa locală cu privire la problemele de dreptul muncii asociate încetării activităţii acestuia în România.
 • Am asistat o societate de asigurări cu ocazia redactării şi încheierii unui nou contract colectiv de muncă negociat în contextul unei schimbări de control.
 • Am asistat o societate renumită în sectorul farmaceutic privind implementarea pe plan local a contractului-cadru de muncă, precum şi în creionarea ulterioară a fiecărui post/poziţie în companie.
 • Am asistat o societate de asigurări de prim rang cu ocazia aplicării unui plan de plecare voluntară.
 • Am asistat filiala din România a unui grup internaţional de fabricare de obiecte sanitare în cadrul unui plan de concediere colectivă.
 • Am efectuat un audit exhaustiv de conformitate privind respectarea legislaţiei de dreptul muncii pentru un operator de top în domeniul serviciilor de motivare a salariaților.
 • Am asistat filiala română a unei bănci internaţionale cu privire la modificarea şi aplicarea la nivel local a unui plan internaţional de stimulare a salariaţilor pentru ansamblul grupului.
 • Am asistat expatriaţi europeni în România în cursul exercitării de stock-options acordate de societăţi străine.
 • Am asistat o societate internaţională de fabricare a fierului laminat şi de produse pe bază de oţel în cadrul detaşării de cadre foarte calificate în cadrul filialelor române, în special cu privire la formalităţile pe lângă autorităţile competente pentru obţinerea formularelor europene specifice în materie de securitate socială.
 • Am asistat o societate farmaceutică în cadrul recunoaşterii contribuţiilor de securitate socială pentru un fost director care a lucrat în România înainte şi după intrarea României în Uniunea Europeană.
 • Am acordat consultanță în cadrul unui proces de fuziune a două companii de asigurare clasate între primele zece din România cu privire la toate aspectele de dreptul muncii și am asistat conducerea societății în cursul negocierilor cu sindicatele şi cu ocazia organizării transferului de salariați.
 • Am asistat și reprezentat o instituţie franceză non bancară în cadrul mai multor litigii iniţiate de un fost Director General după revocarea acestuia din funcţie.