Drept Bancar și Financiar

Drept Bancar și Financiar

 

Chambers and Partners, European Edition

„Avocaţii sunt foarte bine informaţi şi serviabili, aducând în discuţie probleme la care noi nu ne-am fi gândit. Sunt foarte vigilenţi şi colaborarea cu ei este extrem de bună.” – Chambers Europe, Ediţia 2016

 


Dreptul Bancar şi Financiar reprezintă o practică solidă şi de tradiţie a societății noastre, contribuind semnificativ la reputaţia excelentă pe care Leroy şi Asociaţii a câştigat-o pe piaţa din România. Echipa noastră de Drept Bancar şi Financiar a oferit în mod constant consultanţă pentru creditori, împrumutați şi investitori în cadrul unor operaţiuni de finanţare naţionale şi internaţionale complexe, lucrând de asemenea la primul credit sindicalizat supus legii române.

În 2016, societatea noastră a emis prima opinie juridică cu privire la netting fundamentată pe legislaţia românească pentru International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Asistăm membri ISDA, ICMA, ISLA cu privire la aspecte de netting şi colateral asociate operațiunilor cu instrumente financiare derivate şi altor contracte financiare.

Echipa de Drept Bancar şi Financiar asistă, de asemenea, bănci şi alte instituţii financiare în activitatea zilnică a acestora, precum şi cu privire la o gamă largă de aspecte juridice legate de serviciile bancare şi de reglementarea sectorială.

Împrumuturi şi Finanţarea de Achiziţii

 • Echipa de Drept Bancar şi Financiar asistă clienţi cu privire la structurarea împrumuturilor de orice tip, de la facilităţi overdraft şi finanţare de investiţii la facilităţi sindicalizate complexe.
 • Echipa noastră asistă clienți cu privire la realizarea operaţiunilor de finanţare a achiziţiilor şi cu privire la toate aspectele juridice aferente, în special referitor la structurarea operaţiunilor şi constituirea de garanţii. Echipa noastră oferă consultanţă cu privire la subiecte pertinente de dreptul societăţilor, precum garanţiile între societăţi şi asistenţă financiară.

Finanţări Imobiliare

 • Avocaţii societății noastre sunt implicaţi în finanţări imobiliare majore cu privire la diverse tipuri de proiecte, în special cele care implică construirea de imobile de birouri şi de centre comerciale.
 • Asistenţa noastră constă în consultanţă cu privire la structurarea operaţiunilor, redactarea şi negocierea documentaţiei de credit şi de constituire a garanţiilor, precum şi la toate aspectele conexe de drept imobiliar şi de dreptul societăţilor relevante pentru operaţiune.

Finanţări de Proiecte

 • Echipa de Drept Bancar şi Financiar are o experienţă bogată în acordarea de consultanţă băncilor, instituţiilor financiare internaţionale şi investitorilor cu privire la proiecte de anvergură pe piaţa din România.
 • Echipa noastră a asistat clienţii în legătură cu documentaţia aferentă unor proiecte complexe, precum contracte de concesiune, exploatare şi întreţinere, precum şi în legătură cu documentaţia financiară privind proiecte legate de infrastructură, construcţii şi energie.

Pieţe de Capital

 • Echipa de Drept Bancar şi Financiar Leroy şi Asociaţii a oferit asistenţă în operaţiuni variate pe pieţele de capital, vizând atât obligaţiuni, cât şi acţiuni.

Produse Derivate

 • Echipa noastră asistă în mod frecvent bănci şi instituţii financiare internaționale importante cu privire la aplicabilitatea clauzelor de compensare cu exigibilitate imediată şi la dispoziţiile privind compensarea multi-branch din contractele-cadru ISDA, din Global Master Repurchase Agreement şi din Master Securities Loan Agreement.
 • Echipa noastră acordă asistență şi cu privire la contracte de garanţie financiară supuse Documentelor de Suport Împrumut ISDA încheiate cu diverşi contractanţi din România, în special bănci, alte instituţii financiare şi instituţii publice.

Reglementare sectorială

 • Avocaţii societății noastre sunt specializati in consultanţa vizand activitatea cotidiană a clientilor şi cu reglementările sectoriale care guvernează structurile corporative şi produsele de piaţă.
 • Echipa Leroy şi Asociaţii a asistat bănci şi instituţii financiare în redactarea documentelor de credit şi de constituire a garanţiilor pentru creditele acordate persoanelor juridice şi fizice.
 • Avocaţii noştri au oferit consultanţă în legătură cu diverse aspecte juridice şi de conformitate, inclusiv activităţi de leasing, contracte pentru carduri de credit, împrumuturi şi portofolii de depozite.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat o instituţie financiară internaţională cu privire la finanţarea grupului MedLife, precum şi în legătură cu Oferta Publică Iniţială (IPO) şi listarea la Bursa de Valori Bucureşti a MedLife S.A.
 • Am asistat fondatorii și conducerea (managerii) unei companii româneşti din sectorul de petrol şi gaze în cadrul unei operaţiuni de vânzare a pachetului majoritar deținut de un fond de investiții american, precum şi cu privire la finanţarea de tip „mezanin” aferente acestei operaţiuni, în valoare de 19,2 milioane euro şi modificările ulterioare acesteia. Aceasta este una dintre primele operaţiuni de tip LBO cu o finanţare de tip mezanin de pe piaţa românească.
 • Am asistat ISDA cu privire la susţinerea pieţei locale de produse derivate şi a legislaţiei de netting în contextul lansării primei opinii de netting de pe piaţa din România, publicată pe site-ul organizaţiei în beneficiul tuturor membrilor ISDA.
 • Am asistat o societate specializată în maximizarea producţiei în sectorul de petrol şi gaze cu privire la o facilitate de factoring oferită de către Banca Comercială Română, precum şi în procesul de revizuire a documentelor de credit şi garanţii.
 • Am asistat o bancă Europeană de top în legătură cu toate aspectele legii române privind un credit sindicalizat pentru finanţarea achiziţiei a trei nave de transport marfă de către un grup grecesc de transport maritim.
 • Am asistat un grup internaţional privind stabilirea garanţiilor locale în contextul unei tranzacţii LBO de 130 de milioane euro.
 • Am asistat aranjorii mandatați în legătură cu un club deal în valoare totală de 267,5 milioane euro pentru dezvoltarea, construirea și extinderea unui proiect imobiliar integrat cuprinzând un centru comercial cu un cinema multiplex şi o zonă de divertisment, un renumit magazin de mobilă și o clădire de birouri clasa A.
 • Am asistat cele mai mari două bănci din România în legătură cu o finanţare în valoare de 100 milioane euro pentru dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Henri Coandă din Bucureşti.
 • Am asistat o instituţie financiară internaţională în legătură cu un împrumut în valoare de 50 milioane euro acordat unei importante societăţi române activă în sectorul medical.
 • Am asistat Liceul Francez din Bucureşti cu privire la toate aspectele legate de construirea noului sediu, precum şi cu privire la creditul de 15,8 milioane euro necesar pentru finanţarea construcţiei.
 • Am asistat instituţii de credit europene importante în legătură cu cerinţele legale pentru filialele din România, în contextul fuziunii a două grupuri bancare cooperative din Franţa.