Intenția ANPC de întărire a capacității sale administrative va ridica noi provocări pentru mediul de afaceri

Intenția ANPC de întărire a capacității sale administrative va ridica noi provocări pentru mediul de afaceri

Prin proiectul de ordonanță de urgență publicat la 14 ianuarie a.c., ANPC urmărește să își consolideze capacitatea administrativă prin creșterea considerabilă a cuantumului amenzilor pe care această autoritate le va putea aplica întreprinderilor.

Astfel, se are în vedere sancționarea cu un procent din cifra de afaceri (2%-4%) acele companii care săvârșesc o serie de contravenții la regimul general al protecției consumatorului.
De asemenea, ar urma să fie supuse unor amenzi reprezentând procente cuprinse între 3%-4% contravențiile în materia practicilor comerciale incorecte în relația dintre comercianți și consumatori, iar amenzi mai mari, de până la 5% sunt preconizate a fi aplicabile contravențiilor în materia clauzelor abuzive.

Dincolo de impactul cuantumului amenzilor preconizate, care ar urma să plaseze ANPC pe același palier cu ANCOM și Consiliul Concurenței, viitoarea aplicare a acestor amenzi ridică anumite probleme.

Rămâne, astfel, de discutat cum anume se va determina cifra de afaceri în raport de care se va aplica amenda, dar și dacă dreptul la apărare al societăților, administratorilor și acționarilor acestora, care pot fi confruntați cu interdicții de operare de până la 3 ani, va fi asigurat în mod corespunzător.

Reluând discuțiile din ultimii ani cu privire la nivelul calitativ al alimentelor puse pe piață în România, proiectul ANPC prevede testarea obligatorie a produselor alimentare care provin din „țări extracomunitare”. Prin intermediul acestei exceptări, proiectul plasează în certă dificultate accesul pe piața din România al produselor alimentare provenind din Republica Moldova, Orientul Mijlociu sau Americi.

Dincolo de nivelul impresionant al sancțiunilor preconizate, rămâne extrem de relevant faptul că amenzile care se vor aplica vor trebui plătite în integralitatea lor. O prevedere expresă a proiectului ANPC stabilește că nu vor beneficia de recenta Lege nr. 203/2018 privind măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale niciuna dintre amenzile care se vor aplica în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 21/1992, a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, precum și a Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii. Reglementarea amintită a introdus regula generală potrivit căreia, chiar și acolo unde actul normativ în temeiul căruia se aplică sancțiunea nu prevede în mod expres, dacă plata se face în 48 de ore, cuantumul amenzii se reduce la jumătate.

Oamenii de afaceri din România trebuie să știe că, odată aprobate de Guvern, aceste propuneri vor da posibilitatea inspectorilor ANPC de a întreprinde acțiuni de tip „mystery shopping”, dar și de a obliga întreprinderile sancționate să afișeze, timp de 30 de zile, un anunț de informare a publicului cu privire la sancțiunile aplicate pentru nerespectarea normelor de protecție a consumatorului.