Data Protection | Recunoașterea facială în aeroporturi

Data Protection | Recunoașterea facială în aeroporturi

Opinia 11/2024 a Comitetului European pentru Protecția Datelor privind utilizarea recunoașterii faciale pentru a optimiza fluxul pasagerilor în aeroporturi La 23 mai 2024, Comitetul European pentru Protecția Datelor (CEPD) a emis o opinie referitoare la utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială în aeroporturi pentru a optimiza…

Dreptul Proprietății Intelectuale | Lucrările generate de AI și drepturile de autor

Dreptul Proprietății Intelectuale | Lucrările generate de AI și drepturile de autor

Decizie de referință a Uniunii Europene (UE) privind drepturile de autor pentru lucrările generate de AI (inteligență artificială)   Într-o recentă decizie de referință, Tribunalul Municipal din Praga a hotărât că o imagine creată de un sistem de AI nu poate fi protejată prin drepturi…

NOUL ORDIN NR. 377/2024 PRIVIND ACTUALIZAREA CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ - CAEN

NOUL ORDIN NR. 377/2024 PRIVIND ACTUALIZAREA CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ - CAEN

Ordinul nr. 377/2024 al Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN („Ordinul nr. 377/2024”) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 385 din 25 aprilie 2024 și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025. Această clasificare actualizată este…

Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2024 pentru implementarea Regulamentului privind serviciile digitale

Intrarea în vigoare a Legii nr. 50/2024 pentru implementarea Regulamentului privind serviciile digitale

Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (U.E.) nr. 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/C.E. (Regulamentul privind serviciile digitale – „RSD”), precum şi pentru…

Aprobarea prealabilă de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat de 3 miliarde de euro a României pentru instalații eoliene onshore și solare fotovoltaice prin intermediul contractelor pentru diferență

Aprobarea prealabilă de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat de 3 miliarde de euro a României pentru instalații eoliene onshore și solare fotovoltaice prin intermediul contractelor pentru diferență

1. Decizia Comisiei Europene: Potrivit unui comunicat de presă publicat în data de 06 martie 2024, Comisia Europeană a aprobat în prealabil o schemă de ajutor din România care vizează sprijinirea instalațiilor care produc energie electrică din centrale eoliene și solare fotovoltaice onshore. Comunicatul oficial…

Ordonanță de urgență privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite

Ordonanță de urgență privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite

Status: În cadrul ședinței Guvernului României din data de 28 februarie 2024, Guvernul României a adoptat ordonanța de urgență privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite („O.U.G.”). O.U.G. urmează a intra în vigoare numai după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Obiect: O.U.G.…

Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

Intrarea în vigoare a Regulamentului Camerei de Comerț și Industrie a României nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri

1. Apecte generale Camera de Comerț și Industrie a României („C.C.I.R.”) a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 77 din data de 29 ianuarie 2024 Regulamentul nr. 27 din 6 decembrie 2023 privind avizarea, supravegherea, controlul și sancționarea activității burselor de mărfuri („Regulamentul”), care…

Dreptul Proprietății Intelectuale | Acordul privind Curtea unică în materie de brevete

Dreptul Proprietății Intelectuale | Acordul privind Curtea unică în materie de brevete

România este în proces de ratificare a Acordului privind Curtea unică în materie de brevete Acordul privind Curtea unică în materie de brevete [1] (“Acordul UPC”), alături de cele două regulamente de drept substanțial ale UE în materie de brevet european cu efect unitar (Regulamentele…

Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

Intrarea în vigoare a Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

La data de 25 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 225 din 25 aprilie 2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online (în continuare denumit „Ordinul nr. 225/2023”). Ordinul nr. 225/2023…

O privire sintetică asupra activității Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din anul 2023. Principalele abateri ale operatorilor de date cu caracter personal. Recomandări pentru anul 2024 în scopul respectării dispozițiilor legale din materia protecției datelor cu caracter personal

O privire sintetică asupra activității Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din anul 2023. Principalele abateri ale operatorilor de date cu caracter personal. Recomandări pentru anul 2024 în scopul respectării dispozițiilor legale din materia protecției datelor cu caracter personal

Principalele abateri de la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de…

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Status: Legea nr. 9/2023 a intrat în vigoare la data de 5 iulie 2023. Obiect: Legea nr. 9/2023 urmărește eficientizarea și digitalizarea administrației publice centrale și locale, facilitând o mai bună realizare a serviciilor publice. Principalele prevederi ale Legii nr. 9/2023 sunt următoarele: obligația instituțiilor,…

La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021

La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021

Decizia pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021 pentru aprobarea normelor…

2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

2021 - Modificări importante aduse Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 modifică și completează diverse dispoziții din mai multe acte normative, printre care și Legea nr. 129/2019, referitoare la beneficiarii reali ai societăților.  Principalele modificări au în vedere: (i) criteriile de identificare a beneficiarilor reali ai societăților, (ii) forma…

Avocații Leroy și Asociații observa o tendinta de revenire ușoara la „normal”

Avocații Leroy și Asociații observa o tendinta de revenire ușoara la „normal”

Practica de employment a fost printre cele mai impactate de masurile luate de autoritati odată cu instituirea starii de urgentă și ne-a pus in fața unor provocari de implementare inca de la inceputul perioadei de lock-down, cand am inregistrat si o crestere a volumului de…

Evoluția litigiilor în contextul pandemiei

Evoluția litigiilor în contextul pandemiei

Interactiunea cu autoritatile statului s-a realizat preponderent pe cale electronica, iar feedback-ul a fost unul pozitiv, toate cererile fiind solutionate cu celeritate. Speram ca odata cu reluarea activitatii, ritmul de solutionare a cererilor din partea autoritatilor publice sa nu aiba de suferit. Afla mai multe…