NOUL ORDIN NR. 377/2024 PRIVIND ACTUALIZAREA CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ - CAEN

NOUL ORDIN NR. 377/2024 PRIVIND ACTUALIZAREA CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN ECONOMIA NAȚIONALĂ - CAEN

Ordinul nr. 377/2024 al Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN („Ordinul nr. 377/2024”) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 385 din 25 aprilie 2024 și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025. Această clasificare actualizată este denumită și CAEN Rev. 3.

 

La nivelul UE, o astfel de actualizare este prescrisă de Regulamentul delegat (UE) 2023/137 al Comisiei din 10 octombrie 2022, care modifică Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea clasificării statistice a activităților economice NACE Revizia 2, conform căruia Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, ce cuprinde actuala clasificare NACE (NACE Rev. 2), este înlocuită de Anexa la acest nou regulament, care prevede o clasificare actualizată, numită NACE Rev. 2 Actualizarea 1 (NACE Rev. 2.1). Clasificarea conform CAEN Rev. 3 din România coincide cu această clasificare conform NACE Rev. 2 Actualizarea 1 (NACE Rev. 2.1).

 

Deși regulile de clasificare stabilite de actualul Ordin nr. 337/2007 al Institutului Național de Statistică (i.e., CAEN Rev. 2) rămân neschimbate, actuala clasificare după codurile CAEN va fi supusă mai multor tipuri de modificări, după cum urmează:

 

  • anumite coduri CAEN existente vor avea aceeași denumire marginală, dar un număr diferit (de exemplu, Codul CAEN 4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară devine Codul CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară);

 

  • anumite coduri CAEN existente vor avea același număr, dar o denumire marginală diferită (de exemplu, Codul CAEN 3313 – Reparația echipamentelor electronice și optice devine Codul CAEN 3313 – Reparația și întreținerea echipamentelor electronice și optice);

 

  • anumite coduri CAEN existente vor fi divizate în două sau mai multe coduri CAEN separate (de exemplu, Codul CAEN 3511 – Producția de energie electrică se divide în două coduri noi: Codul CAEN 3511 – Producția de energie electrică din surse neregenerabile și Codul CAEN 3512 – Producția de energie electrică din surse regenerabile; Codul CAEN 3514 – Comercializarea energiei electrice se divide în 3 coduri noi: Codul CAEN 3515 – Comercializarea energiei electrice, Codul CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice și Codul CAEN 3540 – Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale);

 

  • anumite coduri CAEN existente vor fi reunite într-un singur cod CAEN (de exemplu, Codul CAEN 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului și Codul CAEN 4652 – Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații și Codul CAEN 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou vor fi reunite în Codul CAEN 4650 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații).

 

Tabelele de corespondență între NACE Rev. 2 (care ilustrează actualele CAEN Rev. 2 românești) și NACE Rev. 2.1 (care ilustrează viitorul CAEN Rev. 3 românesc), descriind modul concret în care codurile existente sunt actualizate, au fost dezvoltate de către Eurostat și sunt disponibile la: https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace/correspondence-tables.

 

Deoarece toate companiile românești sunt obligate să identifice toate activitățile care formează obiectul lor de activitate prin coduri CAEN, nu este clar în acest stadiu dacă fiecare companie va fi obligată, după 1 ianuarie 2025 să-și actualizeze obiectul de activitate în conformitate cu CAEN Rev. 3 sau dacă Registrul Comerțului din România va proceda la o actualizare automată a codurilor CAEN actuale pentru a reflecta CAEN Rev. 3 (cu excepția cazului în care codul CAEN actual care identifică activitatea principală se divide în mai multe coduri CAEN noi, caz în care compania respectivă ar putea fi obligată să-și identifice activitatea principală conform acestor noi coduri CAEN).