Legea petrolului: Noi reglementări cu privire la sistemele de transport al petrolului şi la redevenţele petroliere

Legea petrolului: Noi reglementări cu privire la sistemele de transport al petrolului şi la redevenţele petroliere

Parlamentul României a adoptat recent Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004.

Potrivit Expunerii de Motive ce a însoţit proiectul acestui act normativ, Legea nr. 127/2014 este menită să asigure transpunerea corectă şi completă în legislaţia naţională a directivelor din Pachetul Legislativ 3 – Energie, şi anume Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE („Directiva privind Energia Electrică”) şi Directiva 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE („Directiva privind Gazele Naturale”). Deşi aceste directive au făcut obiectul unor măsuri naţionale de transpunere1 care au fost comunicate Comisiei Europene anterior adoptării Legii nr. 127/2014, Comisia Europeană a considerat că aceste măsuri nu transpun corect şi în integralitate cele două directive şi, în consecinţă, a luat decizia de a sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Click aici pentru a citi întreaga informare