La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021

La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021

Decizia pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

La data de 24 decembrie 2021 a intrat în vigoare decizia Autorității pentru Digitalizarea Românei („Autoritatea”) nr. 564 / 11 noiembrie 2021 pentru aprobarea normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video („Normele”), publicată în Monitorul Oficial la data de 24 noiembrie 2021.

Normele au fost elaborate pentru a permite desfășurarea activității de identificare la distanță prin mijloace video, în lumina dispozițiilor Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul eIDAS).

Principalele aspecte reglementate de Norme sunt: (i) cadrul juridic pentru identificarea persoanelor la distanță prin mijloace video în interacțiunea lor cu instituțiile publice și cu entitățile private, (ii) cerințele tehnice aferente și (iii) obligațiile și responsabilitățile entităților participante.

În vederea utilizării mijloacelor video pentru identificarea clienţilor la distanţă, prestatorii de servicii de plată, instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care doresc să utilizeze mijloace video pentru identificarea clienţilor la distanţă au obligaţia de a transmite o notificare Autorității, însoțită de documente cum ar fi:

  1. a) descrierea soluţiei tehnice şi a echipamentelor utilizate în procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;
  2. b) raport de audit în care să se specifice conformitatea cu cerinţele prevăzute în Norme;
  3. c) o poliţă de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi, în valoare de 100.000 euro;
  4. d) declaraţia reprezentantului legal că prestatorul de servicii de plată dispune de politici şi proceduri de identificare şi diminuare a riscului asociat metodei de identificare, inclusiv personal specializat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
  5. e) lista standardelor recomandate de către ETSI şi Comisia Europeană, în cazul în care au fost definite la nivelul Uniunii Europene, în baza cărora se realizează identificarea video;
  6. f) o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că prestatorul a implementat proceduri privind protecţia datelor cu caracter personal în procesul de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, în concordanţă cu legislaţia în domeniu.

În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, Autoritatea are obligația de a emite un aviz în baza căruia furnizorii de servicii înregistraţi în România au dreptul de a desfășura activități de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video.

Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem și se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijlocul video, cât și date obținute din surse credibile și independente, în măsura în care sunt disponibile. Identificarea la distanţă utilizând mijloace video poate fi realizată prin mijloace de verificare automatizate, fără operator uman, sau prin mijloace de verificare cu operator uman instruit.

În plus, în procesul de verificare a identităţii persoanei la distanţă utilizând mijloace video se pot utiliza serviciile furnizate de către terţi. Lista terţilor care pot efectua identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video va fi gestionată de către Autoritate şi publicată pe pagina de internet a acesteia.

Pe parcursul procesului de identificare la distanţă, este obligatoriu să se utilizeze un factor de autentificare suplimentar, prin transmiterea către utilizator a unui cod de unică folosinţă (One Time Password – OTP) sau prin transmiterea unui link cu o durată limitată, special creat în acest scop, generat în mod individual (prin e-mail sau SMS). Procedura poate fi încheiată numai dacă au fost finalizate transmiterea şi validarea OTP sau numai dacă au fost finalizate transmiterea şi accesarea linkului.

Întregul proces de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, în toate etapele sale, trebuie să fie înregistrat şi păstrat.

Furnizorii de servicii de identificare la distanţă prin mijloace video au obligaţia de a se conforma obligaţiilor ce le revin în temeiul Normelor în termen de 240 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României (anume 24 noiembrie 2021).

 

***

Pentru informații suplimentare cu privire la acest subiect, va rugăm să nu ezitați să ne contactați. Acest articol este de asemenea disponibil la secţiunea Publicații a website-ului nostru: www.leroylaw.ro

NOTĂ PRIVIND LIMITAREA DE RĂSPUNDERE: Această publicaţie electronică gratuită este redactată de către societatea de avocatură Leroy si Asociaţii și oferă informaţii juridice generale şi non-exhaustive. Prezenta publicaţie nu constituie consultanţă juridică. Destinatarul prezentei publicaţii este unicul răspunzător pentru orice utilizare a informaţiilor conţinute în această publicaţie. Răspunderea Leroy si Asociaţii nu va putea fi angajată pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de altă natură, rezultat în urma utilizării acestor informaţii.