Interviu cu Bruno Leroy: Noua legislație a achizițiilor publice

Interviu cu Bruno Leroy: Noua legislație a achizițiilor publice

Interviu Revista de Achizitii Publice

Reporter: Ce schimbări a adus pachetul legislativ pe achiziții publice şi cum considerați că se desfăşoară implementarea acestuia?

av Bruno LEROY: Pachetul legislativ pe achiziţii publice clarifică unele aspecte importante care au ridicat de-lungul timpului probleme în practică, printre care putem menţiona condițiile privind modificarea contractului de achiziții publice, subcontractarea, valorificând în același timp, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor publice codificata în pachetul de directive.

În plus, pachetul legislativ avansează procesul de debirocratizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, printr-un prim pas – introducerea documentului unic de achiziţii european, facilitând astfel accesul IMM-urilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Implementarea pachetului de directive din domeniul achiziţiilor publice prin pachetul legislativ adoptat în anul 2016 (prin Legile 98/2016, 99/2016 şi 100/2016) este una corectă. În același timp, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) şi guvernul României evaluează aspectele încă problematice care constituie obstacole pentru absorbția fondurilor europene alocate României şi este în curs de finalizare a unui proiect de act normativ menit să asigure coerenţa reglementării atât la nivel intern, cât şi prin raportare la pachetul de directive.

Reporter: Care sunt principalele probleme apărute în înţelegerea şi aplicarea legislaţiei? Cum ar putea fi îmbunătăţită?

av Bruno LEROY: Consider că una dintre principalele probleme apărute în aplicarea legislației este lipsa unei înţelegeri clare a legăturii dintre legislaţia naţională şi dreptul Uniunii Europene. Contractul de achiziţie publică este un concept de drept unional. Astfel, în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice o importanţă deosebită o are jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene(CJUE), care are caracter obligatoriu pentru statele membre.

Aşadar, dat fiind caracterul evolutiv al dreptului achiziţiilor publice, ar putea fi utilă valorificarea jurisprudenţei CJUE care se poate realiza şi prin intermediul instrucţiunilor emise de ANAP. Cu titlu exemplificativ, hotărârea în cauza Pressetext (C-454/06), pronunţată de CJUE în data de 19 iunie 2008, care a stat la baza noii abordări din Directiva 2014/24/UE cu privire la posibilitatea de modificare a contractului de achiziţie publică pe durata executării acestuia, a fost “asimilată” în mod formal în practica de achiziţii publice din România prin Instrucţiunea ANAP nr. 1 din data de 7 martie 2016.

Reporter: Cu ce probleme se confruntă clienţii Leroy şi Asociaţii în acest sector al achizițiilor publice? Care sunt cele mai des întâlnite

av Bruno LEROY: Una dintre practicile des întâlnite şi una dintre problemele majore ale clienților noștri este contestarea rezultatelor procedurilor, problema ce apare în etapa premergătoare încheierii contractelor şi poate duce la o decalare a procesului de semnare ce variază de la câteva luni la câţiva ani în cazuri extreme.

O alta problema cu care se confrunta clienții apare în faza de executare a contractului şi este reprezentată de lipsa flexibilităţii autorităţilor contractante în ceea ce priveşte adaptarea contractelor în derulare la condiţiile efective de îndeplinire a obligaţiilor contractuale. Noua reglementare aduce elemente importante pentru clarificarea aspectelor legate de modificarea contractului de achiziţie publică şi, de aceea, sperăm că abordarea autorităţilor contractante cu privire la acest subiect se va schimba în perioada următoare.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre echipa de Achiziţii Publice Leroy şi Asociaţii? Dar despre tipul clienţilor?

av Bruno LEROY: Echipa noastră oferă consultanţă în toate etapele unei proceduri de achiziţii publice, asistând clienţii în pregătirea ofertelor lor, în negocierea şi semnarea contractelor atribuite de autoritățile contractante, în problemele legate de executare şi modificarea contractelor, precum şi în cadrul procedurilor contencioase.

Echipa de achiziţii publice a Leroy şi Asociaţii este recunoscută în mod constant de directoarele juridice internaţionale, precum Legal500 şi IFLR1000, ca fiind una dintre echipele experimentate în domeniile PPP, achiziţii publice şi infrastructură. Aceasta este formată din avocaţi cu experienţă solidă, implicaţi în unele dintre cele mai importante proiecte de achiziţii publice sau concesiuni implementate în România în ultimii ani.

Clienții noștri în această arie de practică sunt mari companii locale şi internaţionale, care activează în diferite sectoare, printre care putem menționa: construcţii/infrastructură, cercetare – dezvoltare – inovare, energie (petrol şi gaze, energie electrică), utilităţi publice (apă, canalizare, servicii de salubritate), aviaţie.