Client brief list RO


Brief Client


Vânzarea terenurilor agricole situate în România

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan va fi supusă anumitor restricţii, printre care şi respectarea dreptului de preempţiune instituit în favoarea anumitor categorii de persoane.