Client brief list RO


Brief Client


Clarificări privind emiterea autorizaţiilor de construire pentru efectuarea de operaţiuni petroliere onshore

Guvernul României a aprobat recent Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii care aduce unele clarificări menite să faciliteze şi să urgenteze emiterea autorizaţiilor de construire necesare pentru efectuarea operaţiunilor petroliere onshore în favoarea titularilor de licenţe, permise sau autorizaţii emise în temeiul Legii

Vânzarea terenurilor agricole situate în România

Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan va fi supusă anumitor restricţii, printre care şi respectarea dreptului de preempţiune instituit în favoarea anumitor categorii de persoane.