Proiecte şi Infrastructură

Proiecte şi Infrastructură

 

Legal 500 EMEA

„Coordonatoarea practicii de Proiecte şi Infrastructură, Andreea Toma, care se bucură de o ‘expertiză vastă asupra cadrului legislativ local’, a asistat consorţiul Vistrada Nord în atribuirea proiectului autostrăzii Comarnic-Braşov, precum şi pe toată durata negocierilor contractului de concesiune.” – Legal 500, Ediția 2015

 

Societatea Leroy şi Asociaţii este renumită pentru competenţa sa de prim rang în materie de Proiecte şi Infrastructură. Societatea noastră a fost implicată în unele dintre cele mai importante privatizări din România şi în unele dintre cele mai mari proiecte de investiţii publice în infrastructură şi delegare de servicii publice.

Avocaţii noştri deţin o experienţă considerabilă în consultanţă, oferită unei baze diverse de clienţi, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, de la grupuri industriale importante până la societăţi de utilităţi publice şi autorităţi naţionale şi locale. Practica noastră în materie de Proiecte şi Infrastructură constituie un „punct de contact unic” pentru toate aspectele legate de dezvoltarea proiectelor de investiții publice.

Concesiuni/Parteneriate publice – private

 • Expertiza societății noastre include implementarea diverselor tipuri de parteneriate între sectorul public şi sectorul privat, cum ar fi contracte de concesiune şi delegare a gestiunii, acorduri BOT şi contracte de închiriere.

Privatizare

 • Societatea Leroy şi Asociaţii a fost implicată în cele mai importante privatizări din România. Competenţele avocaţilor noştri se bazează pe aptitudini tranzacţionale excelente şi pe o cunoaştere aprofundată a cadrului legislativ şi a procedurilor de privatizare.

Finanţarea proiectelor

 • Echipa noastră deţine o experienţă vastă în asistarea băncilor, instituţiilor financiare internaţionale şi sponsorilor în cadrul unor proiecte majore pe piaţa din România.
 • Avocaţii noştri au asistat clienţii cu privire la redactarea şi negocierea documentaţiei de credit şi de constituire de garanţii pentru proiecte complexe de infrastructură şi energie.

Achiziţii publice

 • Echipa noastră oferă consultanţă cu privire la toate aspectele legate de proceduri în materie de achiziţii publice, asigurarea conformității ofertelor cu documentația de atribuire şi respectarea cadrului juridic aplicabil, formularea de comentarii şi propuneri de modificare a documentaţiei contractuale depuse în cursul procedurii de atribuire, precum şi asistenţă în cadrul negocierilor și al procedurilor de soluționare a contestațiilor.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat un consorţiu format din grupuri europene de prim rang specializate în construcţia infrastructurii rutiere în legătură cu depunerea ofertei câştigătoare pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construcţia, operarea şi întreţinerea Autostrăzii Comarnic-Braşov.
 • Am asistat un consorţiu format din cele mai mari două bănci din România în legătură cu o finanţare în valoare de 100 milioane euro pentru dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Henri Coandă din Bucureşti.
 • Am asistat un important grup european din sectorul energiei cu privire la participarea la proiectul pentru construirea, dezvoltarea şi operarea unităţilor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă.
 • Am asistat cel mai mare producător mondial de elicoptere, care furnizează echipament în sectorul apărării, în pregătirea ofertei de participare la licitaţia publică având ca obiect achiziţionarea a 40 de elicoptere de către Guvernul României.
 • Am asistat un important jucător din sectorul producţiei de petrol şi gaze naturale privind procedura de achiziție publică organizată de cel mai mare producător de petrol şi gaze din Europa de Sud-Est în vederea atribuirii unui contract pentru servicii de îmbunătățire a producţiei.
 • Am asistat concesionarul serviciului public de alimentare cu apă din Bucureşti, într-un joint venture dintre un grup francez din sectorul tratării apelor uzate şi Municipiul Bucureşti, cu privire la finanţarea şi construirea unei staţii de tratare a apei.
 • Am asistat Consiliul Judeţean Argeş cu privire la organizarea procedurilor de atribuire a mai multor contracte de concesiune în vederea asigurării unei gestiuni integrate a deşeurilor din acest judeţ.
 • Am asistat un important grup german din sectorul gazelor naturale în legătură cu achiziţia unui pachet majoritar de acţiuni într-o companie națională de distribuție a gazelor din România.
 • Am asistat companii europene importante cu activităţi în diverse sectoare (elicoptere, tratarea apei, tichete de masă, bancar şi financiar) cu privire la elaborarea ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire de contracte de achiziţie publică organizate de autorităţile contractante din România.
 • Am asistat un operator din domeniul gestiunii deşeurilor într-o gamă variată de aspecte legale care privesc operaţiunile curente ale unui sistem de gestiune a deşeurilor situat în partea de nord a României, precum şi cu privire la încetarea unui contract de concesiune pentru activitățile de colectare a deșeurilor (inclusiv privind aspectele de reglementare şi de dreptul muncii).
 • Am asistat o companie franceză care operează în domeniul gestiunii apei şi a deşeurilor, transportului public şi al energiei cu revizuirea contractelor de achiziţii publice (privind serviciile, furnizarea şi lucrările) folosite de către companie în activităţile de achiziţii publice.