Dreptul asigurărilor & Drept aerian

Dreptul asigurărilor & Drept aerian

Societatea Leroy şi Asociaţii a dobândit o experienţă deosebită în dreptul asigurărilor şi în dreptul aerian, atât în materie de proiecte de fuziuni şi achiziţii, cât şi cu privire la aspecte de reglementare sectorială, naţionale şi transfrontaliere.

Dreptul asigurărilor

Avocaţii societății noastre oferă servicii juridice pentru societăţi de asigurare şi reasigurare, intermediari, instituţii financiare sau operatori care au nevoie de asigurare, privind:

Reglementarea sectorială în domeniul asigurărilor

 • Echipa noastră a dobândit o experienţă solidă în cadrul operaţiunilor privind societăţile de asigurare şi reasigurare. Asistenţa oferită de avocaţii noştri acoperă toate aspectele de reglementare sectorială care intervin pe parcursul unei operaţiuni tranzacţionale (achiziţie, fuziune, transfer de portofoliu), inclusiv depunerea documentelor la autoritatea de reglementare şi gestionarea raporturilor cu aceasta.
 • Consultanţa oferită de avocaţii societății noastre acoperă şi aspectele de reglementare sectorială apărute în cursul procedurii de autorizare sau în activitatea zilnică, în ceea ce priveşte documentele depuse la autoritatea de reglementare şi respectarea exigenţelor legale. De asemenea, societatea noastră asigură consultanţă pentru societăţile de asigurare europene în cadrul exercitării activităţii acestora în România pe baza regulilor privind libertatea de stabilire şi de prestare de servicii.

Asigurările/reasigurările

 • Avocaţii noştri oferă consultanţă cu privire la aspectele generale din domeniul asigurărilor precum şi asistenţă juridică adaptată la nevoile societăţilor de asigurare, în ceea ce priveşte produsele de asigurare de viaţă şi non-viaţă. Echipa noastră a dobândit o vastă experienţă lucrând împreună cu reasiguratori sau cu grupuri de reasiguratori în legătură cu riscurile asigurate în România. De asemenea, asistăm societăţile de reasigurare în cazul evenimentelor asigurate survenite în România, inclusiv în cursul procedurilor de soluţionare amiabilă ori litigioasă a diferendelor care pot rezulta din astfel de polițe.

Intermedierea în asigurări

 • Experienţa societății noastre acoperă toate aspectele legate de intermedierea în asigurări (de exemplu, brokeri, agenţi de asigurare, bancassurance). Avocaţii noştri oferă consultanţă juridică fie intermediarilor în asigurări, fie societăţilor de asigurări în cadrul încheierii de parteneriate cu astfel de intermediari.

Pensiile private

 • Experienţa societății noastre acoperă aspectele legate de pensiile private, piloanele 2 şi 3, avocaţii noştri asigurând clienţilor asistenţă juridică privind aspectele de reglementare sectorială, atât din cadrul procedurii de autorizare sau activităţii cotidiene, cât şi din cadrul transferurilor de portofolii sau fuziunilor.

Dreptul aerian

 • Echipa noastră asigură consultanță cu privire la finanțări în acest sector, achiziții de aernoave, instituirea sau radierea de sarcini asupra aeronavelor și îndeplinirea formalităților aferente.
 • În colaborare cu avocaţii noştri din echipa de Contencios, societatea noastră asigură asistenţă cu privire la litigii legate de regimul juridic al sectorului aeronautic sau la revendicări ale pasagerilor.
Proiecte reprezentative:
 • Am asistat o importantă societate de asigurări franceză cu privire la achiziţia a trei societăţi de asigurări române, urmată de fuziunea acestora. Avocații societății noastre au condus întregul proces juridic şi au fost responsabili cu obţinerea tuturor aprobărilor autorităţii de reglementare pentru operaţiune şi pentru procesul de reorganizare.
 • Am asistat filiala locală a unui grup internaţional care oferă servicii în domeniul aviaţiei în România în toate problemele de dreptul muncii asociate cu încheierea activităţilor acestuia pe plan local.
 • Am asistat o companie de asigurări de top în redactarea şi implementarea unui nou contract colectiv de muncă, în urma unei schimbări de control.
 • Am asistat o importantă societate de asigurări cu privire la parteneriatul său strategic cu cea mai mare bancă din Europa centrală şi de est, inclusiv în implementarea unui program de bancassurance.
 • Am asistat o societate de asigurări cu privire la cesiunea portofoliului său de asigurări de viaţă şi non-viaţă.
 • Am asistat o grupare de reasiguratori cu privire la efectele insolvenţei asigurătorului şi a unei părţi din reasiguratori în contextul răspunderii companiei aeronautice naţionale precum şi a daunelor asigurate survenite ca urmare a unui accident aviatic.
 • Am asistat un broker de asigurări cu privire la aspecte de reglementare sectorială legate de activitatea sa cotidiană şi de contractele încheiate cu asigurători.
 • Am asistat o companie aeriană, asiguratorul şi reasiguratorii acesteia cu privire la cererile de despăgubire (în valoare totală de peste 30.000.000 euro) depuse de pasageri ca urmare a unui accident aviatic.
 • Am asistat o companie aeriană de prim rang în contextul achiziţiei de aeronave, inclusiv cu privire la toate formalităţile pentru efectuarea transferului integral de proprietate şi pentru radierea garanţiilor.
 • Am asistat o companie aeriană în cadrul vânzării epavei recuperate ca urmare a unui accident aviatic.